A „CITYLOG“ PROJEKTRŐL

Városaink folyamatos növekedésének és fejlődésének egyik negatív következménye az egyre növekvő teherforgalom a városközpontokban. Ez a probléma észlelhető a két testvérvárosban is - Szegeden és Szabadkán. A város külterületén elhelyezkedő kiskereskedelmi üzletek (bevásárlóközpontok) versenyelőnyre tettek szert a városközpontokban elhelyezkedő kereskedőkkel és üzlettulajdonosokkal szemben. Az új fejlesztések a városközpontokban, az eljárás és megközelítési módok váltása a hagyományosról a „zöld“ közlekedés és teherforgalom felé, nemzeti és európai szinten is, feszültséget váltottak ki a kiskereskedők, logisztikai szolgáltatók, a városi döntéshozók, a városi közlekedéstervezők és a lakosság között.

A projekt során a két város, illetve a régió szakértői az érdekelt felektől (stakeholders) való információgyűjtés mellett, a más városokban már megvalósult megoldásokat fogják kutatni és elemezni, valamint a két városra vonatkozó konkrét javaslatokról fognak tárgyalni, illetve felmérik, hogy azok hogyan illeszkednek a helyi társadalmi-gazdasági környezetbe. A lehetséges megoldásokról és azok finanszírozási forrásairól az érdekelt felek logisztikai tanulmányok által értesülnek majd, és kerekasztalok formájában tudnak azokhoz hozzászólni.

A "CITYLOG" projekt általános célja Szeged és Szabadka citylogisztikájának szinergikus fejlődése, amely egy fenntartható fejlődési modellként tud majd szolgálni más települések számára is a magyar-szerb határmenti régión belül.
 

Pályázati forrás: Hungary-Serbia IPA Cross-border Co-operation Programme -

Magyarország-Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program

Projekt cím: City Logistics helping the city development of Szeged and Subotica

Rövid cím: CITYLOG

Projekt partner: Open University Subotica (Szabadkai Szabadegyetem)

Projekt költségvetése:

A projekt teljes költségvetése: 105 033 EUR

Az Európai Unió támogatása a projekt számára: 89 278 EUR

Az ügynökség teljes költségvetése: 49 983 EUR

Az Európai Unió támogatása az ügynökség számára: 42 485 EUR

 

SAJÁTOS CÉLOK:

  • A határmenti régió szakértői,  döntéshozói, várostervezéi illetve az egyéb illetékes hatóságok és a lakosság közötti együttműködés serkentése tudományos és üzleti kapcsolatok létrehozása által, projekttevékenységek keretén belül - műhelymunkák és konferenciák szervezése;
  • A citylogisztikai megoldások kidolgozása és értékelése Szegeden és Szabadkán a fenntartható gazdasági fejlődési lehetőségekbe való világos betekintés céljából;
  • A vállalkozói szellem és a városközpontban élő lakosság modern életstílusának, együttélési modelljének ösztönzése, amelyben az üzletek és irodák hatékonysága és kompetenciái nincsenek korlátozva a zöld zónák és egyéb modern szervezési eredmények bővítése miatt.

 

CÉLCSOPORTOK:

  • Logisztikai szakemberek, várostervezők és a fejlesztők, közlekedési tervezők, kereskedők és a városközpont lakossága

 

A PROJEKT IDőTARTAMA: 2013.01.01.–2013. 12.31.


http://www.hu-srb-ipa.com/

 

Ez a weboldal az Európai Unió pénzügyi támogatásával valósult meg. A weboldal tartalmáért teljes mértékben a Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület vállalja a felelősséget, és az semmilyen körülmények között nem tekinthető az Európai Unió és / vagy az Irányító Hatóság állásfoglalását tükröző tartalomnak.